Trimix Fundamentals 60m

P1010100Jeśli chcesz wykonywać bezpieczne głębokie nurkowania to Kurs TMX to słuszna decyzja. Dodanie helu do mieszaniny oddechowej zminimalizuje ryzyko narkozy azotowej. Nurkowania TMX są znacznie bezpieczniejsze niż głębokie powietrzne.

Cel kursu
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych o zawartości min. 18 % O2 z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 60 metrów.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 60 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX
– monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej
– analizy mieszanki TMX

Wymagania wstępne:
– wiek min. 18 lat
– uprawnienia Extended Range Nitrox Diver
– minimum 100 nurkowań

* Istnieje możliwość ukończenia kursu TMX poziom I razem z kursem Extended Range Nitrox

Czas trwania kursu:
– min. 8godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
– min. 4 nurkowania TMX do max. głębokości 60 metrów

Wymagania sprzętowe:
– analizator tlenowy
– zestaw dwubutlowy z separatorem
– 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
– 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
– 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
– worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
– alternatywne źródło zasilania dla skafandra suchego
– oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
– 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
– maska zapasowa
– kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
– żółta boja awaryjna
– tabliczka z ołówkiem
– urządzenie do cięcią

Zakres materiału:
1. Historia nurkowań Trimixowych
2. Fizyka nurkowania
3. Zagadnienia z fizjologii TMX oraz hel i jego właściowści
4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich
5. Planowania i dobór mieszanki TMX oraz gazów dekompresyjnych
6. Metody sporządzania mieszanek TMX

Cena kursu: 

5000 PLN* + 290 PLN licencja i podręcznik w formie elektronicznej