Regulamin

 • Zapisy na kurs odbywają się telefonicznie, a płatność dokonywana jest przed pierwszymi zajęciami w formie przelewu na konto.
 • W ramach opłaty za kurs Klientowi przysługuje 75 minut pobytu na obiekcie w tym 15 minut na rozebranie, 45 minut zajęć z instruktorem, 15 minut na ubieranie się i opuszczenie szatni.
 • Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz czepek.
 • Tylko posiadacze ważnych karnetów są uprawnieni do korzystania z zajęć.
 • Ważny karnet należy okazywać w kasie pływalni na 15 minut przed zajęciami.
 • Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 • Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszona o wartość zajęć, które już się odbyły.
 • Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać ważny bilet wstępu oraz strój kąpielowy i klapki. Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej zarówno uczestników kursu, jak i ich opiekunów!!!
 • Uczestnik szkolenia we własnym zakresie (w imieniu dziecka) powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie pierwszej raty.
 • Szkoła pływania „Meduza” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane lekcje i  nieobecności na zajęciach.
 • Szkoła Pływania „Meduza” nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni.
 • Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.
 • Naukę pływania prowadzimy na pięciu bydgoskich pływalniach: ASTORIA, IKAR, NEPTUN, CZWÓRKA, PIĄTA FALA.