Regulamin

 • Zapisy na kurs odbywają się telefonicznie, a płatność dokonywana jest przed pierwszymi zajęciami w formie przelewu na konto.
 • W ramach opłaty za kurs Klientowi przysługuje 75 minut pobytu na obiekcie w tym 15 minut na rozebranie, 45 minut zajęć z instruktorem, 15 minut na ubieranie się, suszenie i opuszczenie szatni. Po przekroczeniu czasu klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty w kasie basenu.
 • Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz czepek.
 • Tylko osoby mające opłacony aktualny semestr są uprawnione do korzystania z zajęć.
 • Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać  regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 • Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszona o wartość zajęć, które już się odbyły.
 • Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące (tzn. rodzic lub opiekun), jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać ważny bilet wstępu, strój kąpielowy, czepek i klapki. Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej zarówno uczestnikom kursu, jak i ich opiekunom oraz bez ważnego biletu wstępu!!!
 • Uczestnik szkolenia we własnym zakresie (w imieniu dziecka) powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Szkoła Pływania „Meduza” nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za lekcję próbną lub minimum pierwszej raty przelewem na konto bankowe.
 • Szkoła pływania „Meduza” nie zwraca wpłaconych należności za lekcje pływania nieodbyte z winy klienta.
 • Szkoła Pływania „Meduza” zwraca koszty za planowane lekcje pływania odwołane z powodów niezależnych od organizatora (np. wynikające z: awarii na basenie, skażenia wody,  nieobecności pracowników- np. ratownika, zamknięcia basenów ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – COVID) lub umożliwia odrobienie zajęć w innym, dogodnym terminie.
 • Naukę pływania prowadzimy na sześciu bydgoskich pływalniach: ASTORIA, IKAR, NEPTUN, CZWÓRKA, PIĄTA FALA oraz AQUA FORDON.
 • Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.