Extended Range 55m

INSTRUKTOR PSAI IGOR BURDZIŃSKINurkowania poniżej 45m z długim czasem dennym określane są jako nurkowania extended range. Jako gaz denny wykorzystuje się powietrze do max. głębokości 55m, a do dekompresji mieszaniny nitroxowe.

Rekomendowane jest, aby kandydat na nurka extended range ukończył szkolenie narcosis menagement poziomu IV.

Po szkoleniu kandydat będzie posiadał  wiedze w zakresie:

 • doboru optymalnej mieszanki dennej do planu nurkowania oraz do dekompresji
 • konfigurowania sprzętu do nurkowania głębokiego w różnych  warunkach środowiskowych
 • planowania nurkowania i wykonywania nurkowań do 55m
 • planowania zużycia czynnika oddechowego

Wymagania wstępne:

 • wiek min. 18 lat
 • uprawnienia Advanced Nitrox Diver
 • uprawnienia nurka ratownika
 • minimum 75 nurkowań

Czas trwania kursu:

 • min. 8 godzin teorii(ćwiczenia w planowaniu i zużyciu  gazu)
 • min. 6 nurkowań do max. głębokości 55m

Wymagania sprzętowe:

 • twinset min 2*12L
 • 2 butle stege czystości tlenowej min. 7 litrów (zalecam 11.1L)
 • 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż min. 1,5m , 2 AO czystości tlenowej
 • 3 manometry, z czego 2 czystości tlenowej
 • worek wypornościowy
 • latarka główna (osobno palnik i zasobnik)
 • dwie latarki zapasowe backup
 • 2 przyrządy do pomiaru głębokości  i czasu(zalecam dogital + komputer wielogazowy)
 • maska zapasowa
 • kołowrotek bądź szpulka z bojką
 • żółta boja awaryjna
 • tabliczka z ołówkiem
 • urządzenie do cięcia

 Zakres materiału:

 • historia nurkowania extended range
 • fizyka nurkowania
 • fizjologia
 • konfiguracja sprzętu
 • planowanie nurkowań dekompresyjnych

Cena:

4000pln + 290pln licencja – podręcznik w formie elektronicznej.