Nurkowanie wrakowo-morskie

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH ?

Ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować. Jest to jedna  z czterech specjalizacji do ukończenia kursu Advanced Plus Sport Diver PSAI oraz jedna  z siedmiu liczona do prestiżowego stopnia Master Scuba Diver PSAI.

CEL KURSU

kano1Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
 • posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
 • dodatkowy niezależny automat
 • min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
 • bojka dekompresyjna
 • kompas

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • odpowiedni dobór sprzętu
 • odnajdywanie i oznaczanie wraku
 • nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
  a) umiejętność poręczowania
  b) technika pływania w prądzie
  c) sposoby wycinania się z sieci
  d) zachowywanie się wewnątrz wraków
 • likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ( 4 nurkowania)

 • nurkowanie zapoznawcze
 • wycinanie się z sieci
 • umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
 • poręczowanie
 • nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

CENA KURSU:
1500 PLN + 150 PLN licencja    (cena w opcji grupowej)

Do kosztu należy doliczyć: wypłyniecia na wraki, zakwaterowanie, dojazd.