Nurkowanie podlodowe

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ POD LODEM ?

 • ponieważ zimą, pokryta pokrywą lodową powierzchnia akwenu zapewnia nam lepszą przejrzystość wody
 • mamy możliwość łatwego dostępu do akwenów, do których latem dostęp jest utrudniony

CEL KURSU

P1010291Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem (zamarznięcie automatu, utrata liny asekurującej, itp.) oraz na lodzie (załamanie lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność przygotowania stanowiska nurkowego i umieć w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.

Specjalizacja ICE może być liczona jako 1 z 4 do stopnia zaawansowanego Advanced  Plus Sport Diver PSAI oraz do uzyskania prestiżowego stopnia Master Diver PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie stopnia Open Water Sport Diver

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • twinset lub sidemount

CZAS TRWANIA KURSU

 • min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • właściwości fizyczne lodu
 • wybór miejsca, przygotowanie stanowiska i sprzętu nurkowego
 • zasady asekuracji
 • medyczne aspekty nurkowania pod lodem
 • pierwsza pomoc w warunkach niskich temperatur

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (2 nurkowania)

 • organizacja stanowiska nurkowego
 • nurkowanie pod lodem
 • ratownictwo pod lodem
 • asekuracja i ratownictwo z powierzchni lodu

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

 • możliwość nurkowania pod lodem do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

Cena kursu: 
1500 PLN + 290 PLN licencja