Level I (30 m)

narcosisNarkoza czasami określana jest jako „ekstaza głębin” ponieważ jednym z jej symptomów jest euforia i beztroskie uczucie. Przyczyny jej powstawania nie jest wyjaśniona do końca. Wiemy że wzrost ciśnienia parcjalnego azotu w mózgu, spowodowany zwiększeniem głębokości wzmaga ten efekt. Kurs Narcosis Management zajmuje się Narkozą Azotową, która jest odmianą narkozy gazów obojętnych. Niektórzy ludzie twierdzą, że wszystkie gazy mogą mieć działanie narkotyczne pod zwiększonym ciśnieniem, nawet gdy nie są sklasyfikowane jako obojętne dla naszego organizmu. Dlatego możemy używać terminu narkoza azotowa, narkoza gazowa, lub narkoza gazów obojętnych 
 
NARCOSIS MANAGEMENT DIVER – DEEP AIR PSAI (4 levels)
 
Level I (30 m) 
Level II (40 m) 
Level III (45 m) 
Level IV (55 m) 
 
 
* Narcosis Management  nie są certyfikowanymi kursami. Są tylko nabytym doświadczeniem, nurek otrzymuje kartę, która poświadcza, że nurek był na danej głębokości pod nadzorem kwalifikowanego oraz aprobowanego Instruktora PSAI, jest to sprawdzian odporności na poziom narkozy, aby uczestniczyć w programie należy być certyfikowanym nurkiem na danym poziomie, czyli Advanced 30m, Deep 40m, Advanced Nitrox 45, Extended Range 55m