Sport Diver Instructor PSAI

18Kurs Instructor Qualification Course (IQC) jest programem, który ma nauczyć Cię jak być efektywnym Instruktorem PSAI. Celem tego programu jest zorganizowanie szkolenia dla wykwalifikowanych Divemaster’ów – Asystentów Instruktora PSAI (lub odpowiednika), którzy chcą zostać Instruktorami Sport Diving PSAI.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 

Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:

 

 1. PSAI Divemaster- Asystent Instruktora (lub odpowiednik)
 2. Aktualny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej nie starszy niż dwa lata
 3. Musi mieć zalogowanych i potwierdzonych minimum 200 nurkowań.
 4. Musi mieć przynajmniej rok doświadczenia w nurkowaniu w różnych warunkach środowiskowych i typach nurkowań (np. nocne, nawigacja, suchy skafander, nitrox, wrakowo- morskie, podlodowe itd.)
 5. Musi mieć, co najmniej 18 lat
 6. Zaliczyć podstawowy test pływacki

 

WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały na kurs IQC:

 1. Przewodnik Instruktorski PSAI
 2. Dodatkowe materiały pomocnicze PSAI, np. prezentacje Power Point
 3. Standardy i Procedury PSAI

Dodatkowo każdy kandydat musi posiadać podręczniki do wszystkich kursów Sport Diver PSAI, które będzie samodzielnie prowadził.

PROGRAM

Kurs PSAI Instructor Qualification Course (IQC) jest podzielony na trzy części:

 1. Techniki nauczania (w klasie i w wodzie)
 2. Standardy i procedury szkoleniowe
 3. Nurkowanie jako biznes

Program trwa minimum 7 dni (stacjonarnie lub wyjazdowo). Szczegółowy plan kursu jest ustalany indywidualnie z kandydatami.

 

RAMOWY PLAN KURSU

 

Dzień 1

Sprawdzenie dokumentów i rejestracja                                                     

  Sala wykładowa

Orientacja kursu                                                                                          Sala wykładowa

Rola instruktora PSAI w świecie biznesu nurkowego                                  Sala wykładowa

Filozofia szkoleniowa nurka PSAI                                                                Sala wykładowa

Przerwa na posiłek

Część 1 – PSAI Sport Diving Standards                                                      Sala wykładowa

TSN, Open Water Diver, Advanced OWD, Specialty Diver

 

Dzień 2

Część 2 – PSAI Sport Diving Standards                                                      Sala wykładowa

Rescue Diver, kursy flagowe

Przerwa na posiłek

Prezentacja nauczania akademickiego                                                       Sala wykładowa

Prezentacja nauczania w zbiornikach otwartych i zamkniętych                  Sala wykładowa

Warsztaty: Przygotowanie różnych prezentacji                                           Sala wykładowa

 

Dzień 3

Prezentacja nauczania akademickiego #1 (kurs Open Water)                     Sala wykładowa

Ograniczanie ryzyka w nurkowaniu                                                             Sala wykładowa

Przerwa na posiłek

Prezentacja nauczania na basenie #1 i 2 (kurs Open Water)                      Basen

Prezentacja nauczania na basenie #2 (kurs Open Water)                           Basen

Praktyczna demonstracja modeli nauczania                                                 Basen

 

 

Dzień 4

Prezentacja nauczania akademickiego #2 (kurs Open Water)                    Sala wykładowa

Prezentacja nauczania akademickiego #3 (kolejny kurs nurkowy)             Sala wykładowa

Procedury administracyjne PSAI                                                                Sala wykładowa

Przerwa na posiłek

Prezentacja nauczania na basenie #3 (kolejny kurs nurkowy)                    Basen

Prezentacja nauczania na basenie #4 (końcowe sprawdzenie)                  Basen

Teoria nurkowania –  ćwiczenia poprawiające                                             Sala wykładowa

 

Dzień 5

Prezentacja nauczania kursu Open Water #1                                             Zbiornik otwarty

Prezentacja nauczania kursu Open Water #2                                             Zbiornik otwarty

Ocena Umiejętności ratunkowych (Rescue Diver)                                      Zbiornik otwarty

Przerwa na posiłek

Prezentacja nauczania kolejnego kursu nurkowego #3                              Zbiornik otwarty

Prezentacja nauczania w zbiorniku otwartym (końcowe sprawdzenie) #4   Zbiornik otwarty

 

Dzień 6

Prezentacja nauczania akademickiego #4 (końcowe sprawdzenie)             Sala wykładowa

Warsztaty marketingowe                                                                              Sala wykładowa

Przerwa na posiłek

Egzamin PSAI Diving Theory Exam                                                             Sala wykładowa

Egzamin PSAI Instructor Standards                                                             Sala wykładowa

 

Dzień 7

Przygotowanie do prezentacji i egzaminów                                                  Sala wykładowa/ Basen

Praktyczna prezentacja modeli nauczania (końcowe sprawdzenie)                      Basen

Przerwa na posiłek

Konsultacje indywidualne, Podsumowanie IQC i Certyfikacja uczestników

 

UPRAWNIENIA PO KURSIE

IMG_1281Jako Sport Diving Instructor PSAI będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia i certyfikowania następujących kursów PSAI:

 

 1. Junior Open Water Sport Diver
 2. Open Water Sport Diver
 3. Advanced Open Water Diver
 4. Rescue Diver – R.A.P.I.D.
 5. Asystent Instruktora – Divemaster (aby przeprowadzać kursy i certyfikować na tym poziomie, od instruktora wymaga się zdobycia odpowiedniego doświadczenia, potwierdzonego przeprowadzeniem 5 kursów Open Water Diver oraz 5 kursów Advanced Open Water Diver)
 6. Kursy specjalizacji

 

Jako, że program IQC zawiera również omówienia i metody nauczania specjalizacji, Open Water Instructor PSAI staje się automatycznie instruktorem tych specjalizacji, dla których jest certyfikowany na poziomie nurka.

 

UWAGA!

Wyjątek stanowią kursy specjalizacji: NUREK PODLODOWY i WRAKOWO- MORSKI. Aby nauczać i certyfikować na tych poziomach wymagane jest odbycie asysty przy danym programie przeprowadzanym przez któregoś z  PSAI Instruktor Trainerów. 

Specjalizacja BASIC NITROX INSTRUCTOR – certyfikacja na ten poziom instruktorski wiąże się z dodatkową opłatą 1000zł.

Asysta podlodowa – 1000zł

Asysta wrakowo-morska 1500zł

 

CENA KURSU

7000 PLN + 150 PLN licencja + opłata instruktorska 750 PLN + koszt podręczników do kursów Sport Diver PSAI, których kandydat nie posiada

 

 

 

 

 

Cena kursu: 

5000 PLN + 150 PLN licencja + opłata instruktorska 750 PLN