ADVANCED BOUYANCY CONTROL INSTRUCTOR PSAI

CEL

Kurs PSAI Advanced Buoyancy Control, Trim and Techniques Instructor  jest przeznaczony dla wykwalifikowanych Instruktorów PSAI, którzy chcą nauczać na kursie specjalizacji PSAI Advanced Buoyancy Control Diver.

Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:

PSAI Sport Programs Instructor

PSAI Advanced Buoyancy Control Diver

Dla kandydatów nie posiadających certyfikatu na poziomie nurka, istnieje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu, przeprowadzenia kursu instruktorskiego w formie combo (poziomy Diver + Instructor).

PROGRAM

Kurs Instruktora ABC wymaga co najmniej dwóch (2) dni szkolenia i obejmuje techniki nauczania (w klasie i w wodzie) oraz standardy i procedury szkoleniowe.

 

CENA

4000 PLN + koszt licencji  + 350 PLN upgrade