Fundamentals Mixed Gas CCR Diver Trimix / RTC Technical Rebreather Diver Level 2 / RESA Trimix CCR Diver

Cel kursu
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych o zawartości min. 18 % O2 z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 60 metrów.

Zobacz na: www.diving-trainer.eu

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 60 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX
– monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej
– analizy mieszanki TMX

Wymagania wstępne:
– wiek min. 18 lat
– uprawnienia Extended Range Nitrox Diver
– minimum 100 nurkowań

* Istnieje możliwość ukończenia kursu TMX poziom I razem z kursem Extended Range Nitrox

Czas trwania kursu:
– min. 8godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
– min. 4 nurkowania TMX do max. głębokości 60 metrów

Wymagania sprzętowe:
– analizator tlenowy
– zestaw dwubutlowy z separatorem
– 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
– 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
– 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
– worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
– alternatywne źródło zasilania dla skafandra suchego
– oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
– 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
– maska zapasowa
– kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
– żółta boja awaryjna
– tabliczka z ołówkiem
– urządzenie do cięcią

Zakres materiału:
1. Historia nurkowań Trimixowych
2. Fizyka nurkowania
3. Zagadnienia z fizjologii TMX oraz hel i jego właściowści
4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich
5. Planowania i dobór mieszanki TMX oraz gazów dekompresyjnych
6. Metody sporządzania mieszanek TMX

 

Cena kursu: 

6000 zł + 290 zł licencja