T-REB Instructor

10 000 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + 350 zł upgrade