Advanced Gas Blender PSAI

P1010080Przygotowanie żądanej mieszaniny oddechowej zawierającej hel, wymaga opanowania techniki oraz precyzji w odpowiedniej proporcji gazów składowych. Kurs ten przygotowuje kandydata jako technika w sporządzaniu mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

 

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– prawidłowego sporządzania mieszanek oddechowych
– doboru odpowiedniego sprzętu i jego użytkowania
– procedur bezpieczeństwa przy kontakcie z materiałami łatwopalnymi
– właściwej analizy sporządzonych gazów

Czas trwania kursu:
– min. 4 godziny teorii
– min. 2 mieszanin TMX z tolerancją do +/- 1 %

Cena kursu: 

2000 PLN + 290 PLN licencja