Advanced Open Water Sidemount Diver

CEL KURSU

14-05-2016 030Kurs PSAI Advanced Sidemount na poziomie Open Water ma na celu naukę właściwej obsługi dwóch butli w konfiguracji sidemount oraz butli stages (w ilości wynikającej z posiadanych uprawnień kandydata) przy wykonywaniu nurkowań w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprzętu, jego elementy i ich właściwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount wzbogaconej o dodatkowe butle stages.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
– 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) uzbrojone w odpowiednie mocowania
– butla(e) stage czystości tlenowej
– 2 AO do butli głównych z czego jeden z wężem o dł. 2 m
– 1 lub 2 (w zależności od posiadanych uprawnień) AO czystosci tlenowej do stages
– 2 manomtery (butle główne) + 2 manometry czystości tlenowej (stages) – wszystkie z wężami 10-15cm
– uprzaż sidemount z workiem wypornościowym
– odpowiedni do warunków skafander (wysoce rekomendowany jest skafander suchy)
– przyrząd do pomiaru głębokości i czasu
– oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
– 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
– maska zapasowa
– bojka ze szpulką
– tabliczka z ołówkiem

WYMAGANIA DO PRZYSTĄPIENIA
Każdy kandydat musi posiadać uprawnienia Basic Sidemount Diver oraz aktualne badania lekarskie.

TEMATYKA WYKŁADÓW
– Sidemount – historia
– Sidemount – dziś
– Sprzętu do konfiguracji sidemount
– Konfiguracja i możliwości
– Zarządzanie gazem
– Techniki tyrymu
– Praktyczne umiejętności w wodzie

CZAS TRWANIA KURU
– ok. 2-3 godz. wykładów
– min. 60 minut zajęć basenowych lub w wodach basenopodobnych
– min. 3 nurkowania na wodzie otwartej do max. głębokości do jakiej kandydat posiada uprawnienia o minimalnym łącznym czasie dennym 75 min. Tylko trzecie nurkowanie może być zaplanowane i przeprowadzone jako nurkowanie dekompresyjne pod warunkiem, że kursant posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania nurkowań dekompresyjnych.

MIEJSCE
Kurs Advanced Sidemount Diver nie wymaga szczególnego miejsca i może być przeprowadzony w każdej otwartej wodzie. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń uzależniona jest od ilości zainteresowanych osób, minimalna grupa uczestników w kursie to dwie osoby.

 

Cena kursu: 

1500 PLN + 250 PLN licencja