Kurs Advanced Buyoancy Control PSAI

Zapraszam na kurs Advanced Buoyancy Control PSAI.

Jest to szkolenia dające solidne podstawy do późniejszych nurkowań jaskiniowych, technicznych, ale również polepszą Twój warsztat jeśli nurkujesz  z jedną butlą.  Wszystkie osoby, które ukończyły u mnie ten program nie wyobrażały sobie kolejnego poziomu bez ABC. Ćwiczymy m.in: wszystkie techniki pracy płetwami, pracę w zespole Delta, symulację dekompresji wielostopniowej z awariami, zarządzanie manifoldem, światłem, puszczanie bojek, zmiany masek i wiele innych figli.

Są dwie wersję tego… programu:

  • REC pojedyńcza butla
  • TEC sidemount bądź twinset

 

Cel kursu

13063889_1109872942387113_205455951_oCelem kursu jest odpowiednie przygotowanie nurka do późniejszych szkoleń technicznych, jaskiniowych, oraz podniesienie jakości i wydajności nurkowania zarówno dla siebie samego jak i całego zespołu. Ujednolicenie procedur związanych z sytuacjami awaryjnymi oraz pracy w grupie. Jest to szkolenie mające na celu skupienie się głównie na takich elementach jak: poprawne wyważenie i perfekcyjna pływalność, techniki pracy płetwami, praca w zespole, V-drill ćwiczenia związane z wyciekiem gazu i likwidowaniem wycieku, S-drill – umiejętności obrazujące sytuacje dzielenia się gazem w nagłych wypadkach, ćwiczenia związane z utratą światła oraz strzelania bojki SMB. Tematyka szklenia teoretycznego porusza takie zagadnienia jak: świadome używanie własnego sprzętu, przygotowanie do nurkowania, odprawa nurkowa, używanie nitroxu, praca w zespole, wizualizowanie nurkowania.

Wymagania do przystąpienia do kursu ABC:

Każdy uczestnik musi posiadać uprawnienia AOWD, oraz specjalizacji: Twin set, Dry Suit oraz Nitrox. Uczestnik musi posiadać badanie lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe(zalecane DAN). Warunkiem przystąpienia do kursu jest test pływacki będący miarą kondycji  fizycznej nurka tj.  przepłynięcie techniką dowolną dystansu 350m. w czasie nie większym niż 14 min oraz 25m na wstrzymanym oddechu.

Cena:
1.300 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual brutto