Kursy COMBO

ABC – Advanced Buoyancy Control PSAI + Advanced Nitrox Diver PSAI – 45 metrów                   

2.200 PLN * + 150 PLN licencja Advanced Nitrox + 125 PLN manual Advanced Nitrox + 125 PLN manual ABC – Advanced Buoyancy Control PSAI brutto


Extended Range Nitrox Diver PSAI – 55 metrów + Trimix Diver Level I (Fundamentals) PSAI – 60 metrów                     

2.500 PLN* + 150 PLN licencja ERN Diver + 150 PLN licencja Trimix Diver + 160 PLN ERN manual + 160 PLN Trimix manual brutto


Extended Range Nitrox Diver PSAI – 55 metrów + Trimix Diver Level I (Fundamentals) PSAI – 60 metrów + Trimix Diver Poziom II (Expedition) PSAI – 75 metrów                     

3.500 PLN* + 150 PLN licencja ERN + 150 PLN licencja Trimix Level II + 160 PLN ERN manual + 160 PLN Trimix manual brutto