Asystent Instruktora PSAI

asystent instrukotra 2Kurs na Asystenta Instruktora PSAI jest pierwszym stopniem zawodowym w PSAI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PSAI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego.

Jako PSAI Asystent Instruktora będziesz poszukiwanym specjalistą, dlatego będziesz mógł skutecznie szukać pracy jako przewodnik podwodny w bazach nurkowych na całym świecie. Ten stopień to prestiż w nurkowaniu. Nie każdy może go zdobyć. 

Wymagania wstępne:

  • Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver  (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)
  • Posiadanie certyfikatu nurka ratownika (lub równorzędnego innej organizacji)
  • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat Kursu Pierwszej Pomocy EFR  lub równorzędnego
  • Mieć powyżej 18 lat
  • Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
  • Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
  • Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Kurs składa się z trzech części:

  • Ocenę Watermanship (sprawność pływacką) i Umiejętności Nurkowych
  • Pogłębianie Wiedzy – wykłady teoretyczne i praktyczne zastosowanie – zajęcia Open Water

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Po ukończeniu tego kursu można przystąpić do kursu instruktorskiego, kurs ten daje również możliwość związania się zawodowo z nurkowaniem.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
– historia nurkowania PSAI i innych organizacji
– obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA – Asystenta Instruktora
– organizacja nurkowania
– procedury awaryjne
– nauka o stresie
– standardy prawne
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE
– testy pływackie
– ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
– ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
– ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
– procedury awaryjne
– asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH
– sprawdzenie wyposażenia
– odprawa
– zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
– techniki „buddy system” systemu partnerskiego
– postępowanie w przypadku braku powietrza
– wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
– symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/ 5min

UPRAWNIENIA Asystenta Instruktora

– nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
– może asystować aktywnemu instruktorowi PSAI podczas kursów, których program nie przekracza umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
– może przystąpić do kursu instruktorskiego

Cena kursu: 

2.500 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual + 550 zł brutto opłata Asystent Instruktora