Kurs podstawowy nurkowania 27.08( spotkanie organizacyjne)

Celem tego kursu jest nauka podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, wystarczających do prowadzenia nurkowań z partnerem na wodach otwartych do głębokości 20m bez nadzoru instruktora. Szkolenie na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Pierwsza prowadzona jest na basenie i podzielona jest na cztery moduły (8 godzin na basenie) – zajęcia w trakcie, których wykonujesz ćwiczenia w kompletnym sprzęcie pod moją opieką.
12-02-2014 004

Nieodzownym elementem szkolenia jest część teoretyczna, prowadzona pomiędzy poszczególnymi sesjami basenowymi. Teoria podzielona jest  moduły, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę na temat sprzętu nurkowego, techniki nurkowania, środowiska wodnego, planowania i przeprowadzania nurkowań bezdekompresyjnych, medycznych aspektów nurkowania. Część teoretyczna kończy się egzaminem. Trzecia część kursu składa się z 4-5 nurkowań na wodach otwartych. Terminarz zajęć ustalany jest z grupą licząca max. 5 osób. Osoby, które ukończyły u mnie kurs otrzymują rabaty na zakup sprzętu. Kończąc kurs nie zostajesz sam/a , cały czas organizuję wyjazdy w kraju i zagranicą. Oczywiście istnieje możliwość zorganizowania kursu indywidualnego

Certyfikat OPEN WATER DIVER uprawnia do:

 • planowania i przeprowadzania nurkowań bezdekompresyjnych na wodach otwartych do głębokości 20 m (junior 12m) razem z partnerem (posiadającym uprawnienia płetwonurka);
 • kontynuowanie szkolenia nurkowego;
 • wypożyczania sprzętu nurkowego i zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach;
 • korzystania z ofert baz nurkowych na całym świecie.

Do przyszłych adeptów nurkowania podchodzę solidnie i indywidualnie.

dzieci i młodzież

Wymagania:

 • dla Kursu Junior Open Water Diver- minimalny wiek 10 lat (przed
  przystąpieniem do kursu);
 • dla kursu Open Water Diver – minimalny wiek 15 lat (w momencie otrzymania certyfikatu);
 • umiejętność pływania w stopniu podstawowym;
 • szkolenie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.

spróbuj nurkowania

Cena 1400zł zawiera:

 • kompletny sprzęt
 • materiały szkoleniowe (książka z tabelami do planowania nurkowań)Książeczkę nurkowań (log book)
 • zajęcia basenowe
 • teorię
 • nurkowania a wodach otwartych
 • rejestrację i certyfikat PSAI